Contract video-foto
 

Tel: 0744.500.206/ 0722268607

Contract prestari servicii nr......  .......


1. Obiectul contractului il constituie servicii : video - foto.
Dl (D-na) ......................... cu domiciliul in orasul ........................, strada ........................., nr. ..., bl. ......, sc. ..., etaj ..., ap. ......, judet ............................, telefon ......................................., cu C.I. seria ........., nr ...... si CNP .................................. numit in continuare beneficiar.
a) o suma egala cu 40% din valoarea totala a contractului se va achita la semnarea contractului
b) restul de plata se va achita la sfarsitul evenumentului..

Intre S.C. LIDIMPEX  S.R.L reprezentat prin __________________ in calitate de prestator, si
 _________________________________________________________________ pentru evenimentul din data de ......./ ....../ .........., locatia ...................................., conform
ofertei detaliate atasate prezentului contract.


2. Pretul pachetului ales conform ANEXEI 1
Pretul contractului se calculeaza conform ofertei detaliate si este de ............... EURO, adica ...........................................................................................................................................
Daca deplasarea in cadrul evenimentului depaseste 50 km dus intors, se va percepe decont de transport. Pentru contracte incheiate in afara orasului BUCURESTI, la o distanta mai mare de 60 km dus beneficiarul se obliga sa asigure cazarea echipei.
3. Predarea materialelor se face in conditiile prezentului contract, astfel:
a) predarea materialelor se face de catre prestator, in baza unui act ACT DE PREDARE/ PRIMIRE.
b) in ACTUL DE PREDARE/ PRIMIRE pot fi trecute eventualele reclamatii. Reclamatii ulterioare nu se vor mai lua in considerare, decat in cazul materialelor video in maxim 48 de ore de la primirea/ predarea acestora. La cere captura si imaginile BD si DVD-urilor se pot transfera pe un Hard Disc sau stick-ul  clientului.
4. Plata serviciilor se face in numerar, astfel: a) avans la intocmirea contractului in valoare de ...... RON, adica ................................

5. Obligatiile prestatorului/ beneficiarului
5.1. Obligatiile prestatorului:

a.     In cazul in care prestatorul nu mai poate onora serviciile contractate (foto, video), prestatorul se obliga sa anunte cu cel putin 4 luni inainte de eveniment

b.     In cazul in care prestatorul instiinteaza benficiarului cu mai putin de 4 luni inainte de eveniment, prestatorul se obliga sa contracteze alta echipa pentru furnizarea serviciilor contractate (o eventuala diferenta de pret va fi suportata de SC LIDIMPEX SRL)
5.2 Obligatiile beneficiarului:
a.     In cazul in care evenimentul se anuleaza/ amana, beneficiarul se obliga sa anunte cu 6 luni inainte, fara achitarea unei penalizari. Acontul nu va fi restituit.

b.     Anuntarea amanarii/ anularii evenimentului intr-o perioada mai mica de 6 luni pana la consumarea evenimentului, atrage dupa sine plata a 50% din valoarea contractului.

c.     In cazul in care evenimentul se amana din motive neprevazute, NU se percep penalizari, urmand ca, prin act aditional, sa se modifice noua data evenimentului. Daca data este libera pentru prestator. Daca beneficiarul nu mai doreste continuarea colaborarii pentru evenimentul amanat, se va actiona conform pct b.

d.     Beneficiarul se obliga sa plateasca materialele si manopera la sfarsitul evenimentului conform anexei 1, in caz contrar LIDIMPEX SRL nu va procesa materialele pana la achitarea acestora.

e.     Beneficiarul se obliga sa reserve cel putin o ora pentru sedinta foto, in caz contrar prestatorul nu poate garanta realizarea pachetului din oferta.  

f.     In cazul vandalizarii aparaturii in timpul evenimentului, sau agresarea echipei, aceasta isi rezerva dreptul de a inceta activitatea si a parasi evenimentul, si beneficiarul sa suporte costurile reparatiei sau daca acest lucru nu se poate inlocuirii cu un alt produs cu aceleasi performante sau superioare, in nici un caz inferioare.

g.     Beneficiarul se obliga sa asigure masa echipei in timpul evenimentului si un loc in sala cu ringul de dans (pentru urmarirea momentelor si capturarea lor)

6. Aprobarile necesare pentru fotografierea/filmarea in locatiile stabilite cat si acordul tuturor persoanelor care vor aparea in imagini vor fi obtinute de beneficiar.

7. Materialele rezultate se vizualizeaza la calitate maxima pe un monitor/televizor calibrat ca luminozitate si culoare, existand o diferenta variabila in functie de monitor si placa video de la un producator de componente PC la altul.
8. Beneficiarul este responsabil sa-si faca copii de sigurantala la materialele primite. Prestatorul arhiveaza materialele minim 2 saptamani si maxim 4 saptamani.

10. Forta majora apara de raspundere partea invoca. Prin caz de forta majora se inteleg parti, incluzand dar nelimitandu-se la: accident, ranire, boala, razboi, incendiu, calamitati naturale, furt, urgenta familiala (rudele de gradul 1 si 2) sau orice act sau situatie dincolo de controlul partilor si recunoscut de lege ca fiind un caz de forta majora.
  Partea care invoca forta majora va comunica in scris celeilalte parti dovada intervenirii cazului de forta majora.   


9. Prestatorul asigura calitatea reproducerii pe hartie a materialelor in format digital in conditiile in care el le executa.
11. Reclamatii
In categoria de reclamatii sunt luate in considerare urmatoarele:
a) copertile de alte culori decat cea specificata in oferta detaliata, b) materialul video de o calitate proasta a imaginii sau/ si a sunetului (in functie de rezolutia camerei video alese in anexa 1) c) nefolosirea melodiilor, in cazul in care au fost stabilite in oferta detaliata.
In aceasta categorie nu intra:
a) melodiile de pe coloana sonora a materialelor video care nu sunt pe placul clientului (in cazul in care nu exista specificatii in oferta detaliata), b) pozele folosite la personalizarea CDurilor/ DVDurilor, copertilor

Prestatorul se obliga sa modifice materialele care nu corespund conform ofertei detaliate,acesta va fi completata inainte de eveniment, si va cuprinde detalii referitoare la dorintele exprese.


12. LIDIMPEX SRL are dreptul de copyright pe toate materialele pe care le preda beneficiarului si isi rezerva dreptul de a le publica la targuri de profil, in scop publicitar si/ sau in galeria foto din cadrul site-ului. Anularea acestei clauze presupune o plata suplimentara in valoare de 300 Euro.In cazul botezului suma este de 250 Euro.

13. Neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor, in caz contrar ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
14. Prezentul contract se completeaza de drept cu prevederile legii Nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.
Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante fara a atrage penalizari de nicio parte.
Prezentul contract s-a incheiat in dublu exemplar.

Prestator
S.C. LIDIMPEX  SRL
Nume
Semnatura

Beneficiar
Nume
Semnatura

Data
............/ ............/ .................

 

 

despre noi servicii galerie preturi clienti blog contact
 

Webdesign by Dual Art